Świetlica środowiskowa

Świetlica w roku szkolnym 2018/2019 czynna jest od godziny 11.30 do 17.00.
Do świetlicy dzieci zostają zapisane na podstawie pisemnego zgłoszenia.
            Opiekę w świetlicy sprawuje Agnieszka Wertka oraz Marzena Stylok


Obiady

Razem ze świetlicą funkcjonuje stołówka szkolna, na której prowadzone jest także dożywianie uczniów z rodzin o najniższym uposażeniu – obiady i podwieczorki.

Czas na świetlicy upływa według następującego planu:

 

11.30- 11.50      Wydawanie posiłków

11.50- 13.30      Zajęcia związane z tematami miesiąca:

                           (plastyczne, muzyczno- ruchowe, czytelnicze)

                           Dowolne gry i zabawy dzieci, zabawy tematyczne,

                           gry planszowe, układanki, puzzle, rysowanie, kolorowanie itd.)

                           Zabawy i gry zespołowe na sali gimnastycznej, boisku. 

13.30- 14.25      Odrabianie zadań domowych.

                           Powtórzenie zdobytych wiadomości.

14.25- 15.10      Spacery- nauka poprzez obserwację.

                           Zabawy z zastosowaniem dramy, pogadanki, rozmowy.

                           Wspólne oglądanie programów i filmów edukacyjnych. Konkursy.

15.10- 15.20      Porządkowanie gier, zabawek, przyborów.   

 

 

CELE I ZADANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH W ŚWIETLICY
RODZAJE ZAJĘĆ PROWADZONYCH W ŚWIETLICY