Rada rodziców

Przewodnicząca – p. Grażyna Grenda

Zastępca przewodniczącej - p. Joanna Stępień

Skarbnik – p. Magdalena Szulik

Sekretarz – p. Anna Szostek

Członkowie:

                    p. Agnieszka Pawlas

                    p. Katarzyna Wdowiak

                    p. Anna Dominiak -Filiks

                    p. Marcin Nowak

                    p. Sławomir Kocaj

Konto Rady Rodziców: 90 8470 0001 2001 0026 8341 0001