KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

1.

3 września 2018

Rozpoczęcie roku szkolnego


2.

23 – 31 grudnia 2017

Zimowa przerwa świąteczna

 

                                        

3.

11 luty - 24 luty
2019

Ferie zimowe


4.

18 kwietnia -
23 kwietnia 2019

Wiosenna przerwa świąteczna

 

5.

21 czerwca
2019

Zakończenie roku szkolnego

 

6.

31 października 2018

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

Dodatkowy dzień wolny zgodnie z rozporządzeniem

7.

2 listopada 2018

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

Dodatkowy dzień wolny zgodnie z rozporządzeniem

8.

2 stycznia 2019

Dzień wolny od zajeć dydaktyczno - wychowawczych

Dodatkowy dzień wolny zgodnie z rozporzadzeniem

9.

29 kwietnia 2019

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

Dodatkowy dzień wolny zgodnie z rozporządzeniem

10.

30 kwietnia 2019

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

Dodatkowy dzień wolny zgodnie z rozporządzeniem

11.

2 maja 2019

Dzień wolny od zajeć dydaktyczno- wychowawczych

Dodatkowy dzień wolny zgodnie z rozporządzeniem

 


Na podstawie Rozporządzenie MEN z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz.432,z późn. zm.