ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

WYKAZ ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 21
W JASTRZĘBIU – ZDROJU
ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Lp.
Nazwa zajęć
Dzień/godzina
Prowadzący
1.
Kółko dziennikarskie
Środa
12:40 – 13:25
 Beata Kosowska
2.
Kółko języka angielskiego
dla klas II
Poniedziałek
12:40 – 13:25
Oliwia Strażewska
3.
Uczymy się samorządności
 
Wtorek
13:30 – 14:15
Renata Skomra – Gajda
4.
Gry i zabawy ruchowe
 
Poniedziałek 12:40 – 13:25
Maria Stybel
5.
Kółko przyrodnicze
 
Poniedziałek
12:40 – 13:25
Joanna Nowak
6.
Kółko logiczno - matematyczne
 
Środa
12:40 – 13:25
Maria Krupa
7.
Koło ortograficzne
 
Piątek
 12:40 – 13:25
Joanna Łozowska
8.
Kółko teatralne
 
Środa
12:40 – 13:25
Urszula Rajwa
9.
Kółko języka włoskiego
 
Środa
 13:30 – 14:15
Agnieszka Wertka
10.
Kółko plastyczne
Czwartek
13:30 – 14:15
Agnieszka Wertka
Marzena Stylok
Koła zainteresowań rozpoczynają działalność od 8 października 2018r