Szkolny zestaw programów nauczania

Szkolny zestaw programów nauczania

dopuszczony do użytku dnia 30 sierpnia 2013r.

Lp.

Nr dopuszczenia

Nazwa programu

Uwagi

Przeznaczenie programu

Autorzy programu

1.

1/2013/2014

Programy edukacji wczesnoszkolnej - Skarby

JUKA

Klasa I

Aneta Jegier
Beata Szurowska

2.

2/2013/2014

Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej

„Szkoła na miarę”

Nowa Era

Klasa II

Teresa Janicka - Panek

3.

3/2013/2014

Program edukacji wczesnoszkolnej „Odkrywam siebie. Ja i moja szkoła”

MAC

Klasa III

Jolanta Faliszewska

Wiesława Żaba – Żabińska

Grażyna Lech

4.

4/2013/2014

Program nauczania jęz. angielskiego w klasach I-III szkoły podstawowej

PWN

Klasy I, II, III

Anna Wieczorek

5.

5/2013/2014

Program nauczania religii rzymsko- katolickiej w klasach I-III „Jesteśmy dziećmi Bożymi”

WAM

Klasa I, II, III

Komisja Wychowania

Katolickiego

Konferencji

Episkopatu Polski

6.

6/2013/2014

W rodzinie dzieci Bożych

Jedność

Klasa I

Ks. T. Śmiech

E. Konarak

B.Nosek

7.

7/2013/2014

Program dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – pedagog

 

 

Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Pedagog szkolny Renata Skomra - Gajda

8.

8/2013/2014

Program dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - logopeda

 

Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Logopeda szkolny Joanna Łozowska