O szkole

Początki naszej szkoły sięgają lat 90-tych, kiedy to dzięki współpracy Urzędu Miejskiego, Rady Miasta i księdza Gerarda Grzesika - proboszcza kościoła parafialnego pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Matki Sprawiedliwości, budynek przykościelny został zaadaptowany w ciągu roku na potrzeby przyszłej szkoły. 

Uroczyste otwarcie szkoły nastąpiło 1 września 1992 roku. Dokonał tego ówczesny prezydent miasta Jastrzębia Zdroju P.Czyż, który wraz z księdzem Gerardem Grzesikiem przeciął wstęgę. W uroczystości uczestniczyło wielu gości: przedstawiciele władz miasta, sąsiadującej kopalni KWK „Zofiówka”, delegacje szkolne, a także pani wizytator Elfryda Bielaszka, która przekazała akt założycielski ówczesnej pani dyrektor SP 21 pani Leokadii Sobczyńskiej. 

Nowy rok szkolny rozpoczęło w naszej placówce 250 uczniów klas I – III. Otwarto cztery klasy I i II oraz dwie klasy III. Pierwszą zapisaną uczennicą była Joanna Lacheta, która otrzymała w prezencie piękny piórnik z przyborami. 

W szczególny sposób w kartach historii naszej szkoły zapisał się rok 2006. W tym roku 2 marca w szkole odbył się Pierwszy Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy dla uczniów klas II i III. Przygotowanie konkursu powierzono pani Joannie Łozowskiej i pani Marii Krupa. Od tego roku konkurs wszedł na stałe do kalendarza uroczystości szkolnych i miejskich.

Ponadto w 2006 roku zostały uwieńczone sukcesem starania pani dyrektor Krystyny Czernachowskiej, Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców zmierzające do nadania szkole imienia. Początki tychże starań sięgają grudnia 2003 roku, kiedy to uczniowie naszej szkoły napisali list do pana profesora Jana Miodka z zapytaniem, czy zechce patronować naszej szkole. Wszyscy z bijącym sercem oczekiwali na odpowiedź. Na szczęście to oczekiwanie nie trwało zbyt długo. Pan profesor osobiście zadzwonił do szkoły i wyraził zgodę. Ta niezwykła wiadomość wywołała u wszystkich radość, a także poczucie wyróżnienia i jednocześnie odpowiedzialności, by zapracować sobie na ten zaszczyt.

Uroczystość nadania naszej szkole imienia profesora Jana Miodka odbyła się 12 czerwca 2006 r. Pan profesor był obecny na uroczystości wraz z małżonką panią Teresą Miodek. Wydarzenie to miało szczególne znaczenie nie tylko dla społeczności szkoły, ale również dla środowiska lokalnego. Obecni byli przedstawiciele władz miasta, posłowie, urzędnicy i przyjaciele szkoły.  Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą w kościele parafialnym, następnie wszyscy  uczestniczyli w montażu słowno-muzycznym „Słowo ma wiele znaczeń”, które przedstawili uczniowie klas III. Kulminacyjnym momentem było odczytanie uchwały Rady Miasta o nadaniu imienia profesora Jana Miodka Szkole Podstawowej nr 21 oraz przyznanie przez uczniów szkoły Orderu Tęczy panu profesorowi. Następnie, nie kryjąc wzruszenia, głos zabrał patron szkoły prof. Jan Miodek.

Od tej pory kontakty całej społeczności szkolnej z jej patronem zacieśniły się. Tradycją stały się odwiedziny uczniów, nauczycieli i rodziców na uniwersytecie we Wrocławiu u pana profesora, a także wizyty pana prof. Jana Miodka w szkole, połączone z udziałem w uroczystościach pasowania uczniów klas I, w czasie których sam patron dokonywał aktu pasowania na ucznia SP nr 21.

Nasza szkoła posiada nie tylko bogatą i ciekawą tradycję, ale również ceremoniały. Należą do nich: hymn szkoły „Tęcza”, logo szkoły, flaga szkoły oraz mundurki.