Akcja "Widoczne dziecko" !!! KONKURS

Akcja

Pamiętaj! By twoje życie było bezpieczne, zdrowe i kolorowe, noś światełka odblaskowe!!!

KONKURS !!!
Zapraszamy wszystkich chętnych do napisania któtkiego wiersza lub rymowanki dotyczącej bezpieczeństwa oraz noszenia odbalsków.
Podpisane prace należy zgłaszać do pedagoga szkolnego do dnia 11.12.2019.