UWAGA RODZICE !!!

NAUCZYCIELE NASZEJ SZKOŁY PRZYSTĄPILI DO STRAJKU W PONIEDZIAŁEK I PODTRZYMUJĄ UDZIAŁ W STRAJKU ZGODNIE Z DECYZJĄ OGÓLNOPOLSKĄ.
 
SZKOŁA DZIECIOM, KTÓRE WYMAGAJĄ ZAPEWNIENIA OPIEKI ZAPEWNIA JĄ W GODZINACH 7:00 – 14:00