Uwaga !!!

Dni 31 października oraz 2 listopada zgodnie z kaledarzem roku szkolnego 2018/2019 są dniami wolnym od zajęć dydaktycznych.

Świetlica w tych dniach pracuje w godzinach od 7.00 do 17.00.